-Part o’n gweithgareddau Open Orchestra

Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth caneuon adar. Beth am roi cynnig ar wneud eich pibellau eich hun gyda’r fideo a’r cyfarwyddiadau isod a chwarae’r sain a ddarperir?

Os byddai’n well gennych chi lawrlwytho’r cyfarwyddiadau a’r gerddoriaeth yna cliciwch ar y botymau lawrlwytho!

Mwynhewch!

Mwy o weithgareddau a cherddoriaeth