Cyflwyniad Criw Celf i Ceramig 14-17 oed

10:00AM - 4:00PM

Artist Frankie Locke

*Rhaid i gyfranogwyr fynychu’r ddwy sesiwn

Yn y cyflwyniad ysbrydoledig hwn i ceramig byddwch yn dysgu technegau adeiladu, modelu a gwydro.

Byddwch yn dysgu ystod o wahanol brosesau cerameg ac yn cael eich cyflwyno i ystod o offer, artistiaid a ffyrdd o feddwl mewn 3 dimensiwn.

Bydd y diwrnod cyntaf yn cynnwys arddangosiadau ymarferol yn ymdrin â hanfodion crochenwaith pinsied, adeiladu coil, a gwaith slab.

Bydd yr ail ddiwrnod yn cael ei neilltuo i ddysgu gorffeniadau addurniadol syml ond effeithiol gan ddefnyddio slipiau ac iswydredd, gyda’r cyfle i greu gweithiau cerameg unigol gan ddefnyddio’r technegau a ddangosir. Dros y 2 ddiwrnod byddwch yn gwneud eich gweithiau celf cerameg eich hun a fydd yn cael eu tanio ac yna ar gael i fynd adref gyda chi.

Oriel Celf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri, CF63 4RW (drwy’r Llyfrgell)

Bydd pob deunydd yn cael ei ddarparu.

Ynglŷn â’r artist: Mae cerfluniau seramig Frankie wedi’u hysbrydoli gan archwiliadau o’r arfordir a’r dirwedd drwy sawl troellog ar draws traethau o gerrig mân wedi’u golchi gan y môr; syllu i mewn i byllau glan môr, byseddu’r cribau o gerrig, cregyn a throellau ffosil, sy’n llywio’r gwaith. Trwy astudio MA mewn Serameg yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, datblygodd Frankie ei hymarfer o greu ei phalet o glai lliw a ffurfio bloc laminedig sydd wedyn yn cael ei siapio a’i gerfio.

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD